Monday, November 28, 2011

Ben Adams - Two Poems

Roman Sky

Youth is an empire braced
against the invasion of years.

In summer heat
speed-limits shimmer
on the roadside,
yellow outposts of control
ignored
by the rush of passing cars.

We drive towards
our proving ground.

There, waves sound
in the distance, while scorched leaves
are whipped from the dirt
by oven gusts of thick, dry air
& stone cottage walls are
frontier ruins, baking in the sun.

Through long afternoons
we gulp falernian wine
and send word back from the edge:
there is nothing out here, nothing left
to defend...

except an idea. This empire braced
against the invasion of years

and the sky above
like Rome itself,
a canvas of splendid
familiarity hung
above the burning wind.Dead Piano Keys

Wishing to rid myself
of all the
useless
accumulated things
the baggage
and the burden,
the papers & bottles
the broken key chains
and tattered envelopes that once held letters
long misplaced

I think of all
the sayings
the scripture
and the spiritual tracts:
the life of the soul is not made
of earthly material
and hell,
even in the realms of art
losing those early manuscripts
in that left-behind suitcase
was the best thing that ever happened
to Hemingway.

But wishing to rid myself
I cannot

and the proof that life once happened
here

floats around
like bottles on the tide

filled with dead piano keys
snapped ends of
violin string and flowers
pressed & petrified
that once smelt of something young
& alive.Writer, arts graduate in History and English, voicer of opinions both sophical AND philosophical, Ben Adams has recently worked as South Australian ambassador for National Young Writers Month and hails from the state capital of Adelaide. His poems have been published in Australian Reader, Gloom Cupboard and Clutching at Straws.

1 comment: 1. Ánh mắt của chín người này đều đảo qua người Vương Lâm. Trong những ánh mắt đó, ngoại trừ Trần Đào là có chút kỳ dị, những người còn lại không có bất cứ sắc thái tình cảm nào giống như đang nhìn một người xa lạ.

  Tất nhiên Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn kỹ chín người này. Hắn chỉ đảo mắt qua, biết được trong đó có ba nữ sáu nam mà thôi.
  dong tam mu lậu cho thuê phòng trọ cho thuê phòng trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật hà nội số điện thoại tư vấn luật dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Khi Vương Lâm xuất hiện thì ánh mắt Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu khẽ trở nên ngưng trọng. Dù sao lão cũng cảm thấy người này có chút quen mặt. Trước đây khi mừng thọ Thiên Vận Tử lão cũng có loại cảm giác này, nhưng lão lại nghĩ không ra đã gặp người này ở đâu.

  - A!

  Phía sau Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu truyền ra một tiếng kinh hô của Tham Lang.

  - Ngươi biết người này sao?

  Lăng Thiên Hậu khẽ hỏi.

  ReplyDelete